ปัจจุบันสมบูรณ์โภชนาเปิดให้บริการทั้งหมด
8 สาขาในกรุงเทพเท่านั้น (ไม่มีสาขาในต่างจังหวัดและต่างประเทศ)

 • สาขาสุรวงศ์
 • 169,169/7-12 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เปิดบริการ 11:00 AM
  สั่งอาหารครั้งสุดท้าย 9:30 PM
  ปิดบริการ 10:00 PM
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-233-3104, 02-234-4499
 • สาขาอุดมสุข (บางนา)
 • 26 ซ.อุดมสุข 60 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • เปิดบริการ 11:00 AM
  สั่งอาหารครั้งสุดท้าย 9:30 PM
  ปิดบริการ 10:00 PM
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-746-6850-2
 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
 • C602 ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เปิดบริการ 11:00 AM
  สั่งอาหารครั้งสุดท้าย 9:00 PM
  ปิดบริการ 10:00 PM
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-090-6602