Sawasdee
Crab

WE SERVED ORIGINAL
FRIED CURRY CRAB
SINCE 1969

เมื่อนึกถึง “สมบูรณ์โภชนา” จึงนึกถึง “ต้นตํารับปูผัดผงกะหรี่” เพราะความตั้งใจ และประสบการณ์ครึ่งศตวรรษที่เราคงรสชาติดั้งเดิมไว้ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เล่าขานจากปากสู่ปาก รักษามาตรฐานด้วยศักดิ์ศรีความเป็นต้นตํารับ และซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกท่านตลอดไป
สมบูรณ์โภชนา สาขาสุรวงศ์
ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารแนะนำ
ของคู่มือมิชลินไกด์ ประเทศไทย
ประจำปี 2024Somboon Seafood Surawong Branch is recommended in the 2024 edition of the MICHELIN Guide Thailand.